Britská vláda dotuje přechod destilérek na nízkouhlíková paliva

Zdroj: FuelCellWorks

Britští výrobci whisky a koňaků si připili na zelenou průmyslovou revoluci. S cílem snížit emise uhlíku a podpořit nová pracovní místa alokovala místní vláda 10 milionů liber do dotací pro přechod výroben na nízkouhlíková paliva, převážně pak vodík.

Vládní financování umožní lihovarům snížit emise téměř o milion tun CO2 každý rok, číslo odpovídá zplodinám vyprodukovaným přibližně 200 000 automobily. Jedno z nejznámějších britských průmyslových odvětví odstartovalo první fázi transformace koncem minulého týdne. 17 lihovarů ve výsledku získá vládní financování v úhrnné výši 10 milionů liber na ekologizaci výrobních procesů.

Jedenáct lihovarů ve Skotsku a dalších šest v Anglii obdrží v první fázi financování 44 000 až 75 000 liber (přibližně 1,3 až 2,2 milionu Kč), které jim pomohou podpořit výzkum a vývoj v oblasti dekarbonizace, včetně návrhu plánů zahrnujících využití vodíkových a biopalivových kotlů a geotermální energie v jejich výrobních procesech.

Každý podnik může hrát roli v zelené průmyslové revoluci a toto financování umožní britským lihovarům posunout se dál tím, že pročistí svou výrobu a současně vytvoří nová pracovní místa,“ uvedl britský ministr energetiky Kwasi Kwarteng.

V roce 2019 vyrostl britský palírenský průmysl o 20 %. Naskytla se tak příležitost, aby se toto odvětví stalo jádrem britského zeleného hospodářství a odolného zotavení z koronaviru.

Významná složka průmyslu

Skotský průmysl výroby whisky zaměstnává až 40 000 pracovníků po celé Velké Británii, přičemž necelých 20 % těchto pracovních míst je situováno v odlehlých skotských oblastech.

Financování podpoří inovace infrastruktury i v některých geograficky odlehlých částech Spojeného království, vytvoří více pracovních míst a poskytne palírnám know-how i příležitost rozvíjet své technologie přepravy a skladování pohonných hmot.

Oznámení vlády je v souladu s deklarovaným britským závazkem ekologické budoucnosti. Spojené království plánuje do roku 2050 dosáhnout 100% bezemisní ekonomiky. Iniciativa doplnila ambiciózní zelené cíle deklarované v desetibodovém plánu a vládní energetické tzv. bílé knize.

Je fantastické vidět, kolik skotských lihovarů získalo subvence britské vlády. Skotsko je světově proslulé svou whisky a ginem a jde o jeden z našich největších úspěchů,“ okomentoval úspěch místního průmyslu skotský politik Iain Stewart.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *