Tajný investor zadal vývoj vodíkových lodí u společnosti Havyard

Zdroj: Havyard

Norský výrobce lodí Havyard oznámil vývoj nového bezemisního modelu, který bude používat vodík jako palivo při přepravě nákladu mezi evropskými přístavy.

Podle společnosti bude loď představovat milník v nákladní lodní dopravě. Zároveň je součástí úsilí vyvíjet ekologická řešení k dosažení evropských klimatických cílů. Zakázku na vývoj nových lodí zadal zatím nejmenovaný investor.

Podle společnosti Havyard usilují v rámci pilotního projektu o propojení odborných znalostí v oblasti vodíkových energetických systémů a konstrukcí lodí. Cílem je položit základní rámec pro nový druh lodní přepravy. Nedávno byla z toho důvodu ustavena společnost Havyard Hydrogen AS, která vznikla jako vedlejší produkt výzkumu a vývoje mateřské společnosti v oblasti vodíkového pohonu. Havyard dříve pracoval na vodíkových projektech pro velká plavidla.

Rámec smlouvě udává zadání vyvinout loď, která jako primární zdroj energie používá palivo na bázi vodíku. Zároveň poskytne klientovi efektivní a bezpečnou formu nákladní lodní přepravy,“ prohlásil Lars Conradi Andersen, obchodní ředitel ve společnosti Havyard. „Cílem je navrhnout velkou loď, která dokáže plout na delší vzdálenosti, a to s nulovými emisemi.

Zatím se ví jen to, že akvizice proběhla skrze společnost Invest in Norway, tedy oficiální agenturu pro podporu investic v Norsku. Poslední dva roky společně s firmou Havyard pracují na vstupu dalších subjektů do norského námořního průmyslu.

Digitální dvojče

Konstrukce a vývoj lodí poháněných vodíkem představuje jedinečnou sadu výzev. Například takové palivo musí být skladováno odlišně než paliva tradiční, protože vyžaduje více prostoru a různé bezpečnostní systémy.

Pomocí nástrojů Havyard Ocean LAB bude možné vytvořit digitální dvojče lodi a uvést ji „do provozu“ na virtuálním oceánu. To umožní experimentovat se stovkami alternativ, pokud jde o základní velikost a rámcové podmínky provozu. Lze rovněž takto prozkoumat plánovanou trasu včetně všech informací o počasí a větru, aktuálních a vlnových datech a provést úpravy na lodi, aby byla zajištěna maximální účinnost z hlediska životního prostředí i rozpočtu. Poté mohou vývojáři vybrat nejlepší alternativy a pokračovat ve zpracování konečné dokumentace.

Jsme v tomto ohledu ideálním partnerem, protože naše výzkumné a vývojové práce v oblasti designu lodí na vodík i následné simulace nám poskytly jedinečné průřezové zkušenosti s navrhováním lodí, které mají nízký dopad na životní prostředí,“ tvrdí Andersen.

Havyard neoznámil časový rámec projektu ani to, kdy bude plavidlo uvedeno do provozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *