Japonští vědci našli způsob ukládání vodíku: do nanodesek z borovodíku

Japonští vědci odhalili, že tenké desky z borovodíku mohou sloužit k bezpečnému, vysokokapacitnímu a efektivnímu skladování vodíku.

Vodík se z dvourozměrných desek borovodíku (HB) uvolňuje působením ultrafialového záření. Ilustrace: greencarcongress.com

Vodík může nahradit fosilní paliva dvěma způsoby: buď prostřednictvím přímého spalování, nebo využitím v palivových článcích na výrobu elektrické energie. S vodíkem je však spojen jeden zásadní problém: jak jej skladovat? Lehká a malá molekula H2 je velmi těkavá a ve směsi se vzduchem potenciálně výbušná.

Tým vědců z Tokijského technologického institutu, Cukubské univerzity a Technické univerzity v Koči navrhl inovativní řešení: dvourozměrné desky ze sloučeniny borovodíku (HB), které využívají absorbce vodíku do pevných materiálů, a to díky schopnosti malé molekuly včlenit se do molekulární mřížky.

Borovodík (HB) byl objeven v roce 2017 a rychle se na něj upřela pozornost vědců díky možnostem využití v katalýze i energetice. Až do nynějška však chyběl způsob výroby vhodného materiálu. V článku v časopise Nature Masahiro Mijauči a jeho spolupracovníci popisují způsob výroby nanodesek z borovodíku pomocí iontové výměny na diboridu hořčíku v roztoku acetonitrilu. Kapacita nanodesek z borovodíku pro ukládání plynného vodíku je přibližně 8,5 % hmotnosti materiálu. Desky z borovodíku mají jasné výhody oproti ukládání vodíku ve vysokotlakých nádobách.

Ve studii v časopise Nature se rovněž popisuje uvolňování vodíku pomocí ultrafialového světla za běžné pokojové teploty a tlaku. Tým badatelů nyní zkoumá, zda světelnou citlivost borovodíku lze vyladit tak, aby k uvolňování vodíku bylo možné využít i denní světlo, jak materiál poté znovu nasytit vodíkem a jak dlouho pro toto využití materiál vydrží. Celou studii najdete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *